Poniżej podaję sporządzony przez pracowników Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach spis książek z biblioteki Stanisława Mierzwy, przekazanych przez Jacka Mierzwę do Archiwum Stanisława Mierzwy. W spisie znajdują się również pozycje, które dołączono do biblioteki po śmierci Stanisława Mierzwy (wyróżnione kursywą). Są to książki zamówione przez Stanisława Mierzwę w chwili uzyskania informacji o ich przygotowaniu do druku oraz przekazane rodzinie przez jego przyjaciół z prośbą o dołączenie do zbioru.

 

Lp.

AUTOR

TYTUŁ

ROK WYD.

WYD.

1.

 

75 lat Ruchu Ludowego.

W-wa

LSW

2.

 

Almanach Polonii 1984.

W-wa 1983

Wyd. Interpress

3.

 

Aneks – kwartalnik polityczny Nr 53/1989.

Londyn 1989

Wyd. Aneks

4.

 

Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny. Bitwy pod Wojdą, Zaborecznem i Różą. Relacje uczestników i dokumenty…

W-wa 1957

LSW

5.

 

Bataliony Chłopskie w publikacjach

W-wa 1980

LSW

6.

 

Bataliony Chłopskie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie. Sesja popularnonaukowa w XXX rocznicę bitew pod Wojdą Zaborecznem i Różą.

W-wa 1975

LSW

7.

 

Bataliony Chłopskie.

W-wa 1964

LSW

8.

 

Budując nową Ojczyznę. Wspomnienia dział. młodzieżowych.

W-wa 1986

LSW

9.

 

Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia

W-wa 1968

LSW

10.

 

Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia.

W-wa 1968

LSW

11.

 

Czwarty Kongres PSL.

Londyn 1969

PSL

 1.  

 

Dąbrowa Tarnowska. Zarys dziejów miasta i powiatu.

W-wa 1974

PWN

 1.  

 

Deklaracja ideowo-programowa i statut ZSL. Uchwalone na II Kongresie w 1959.

W-wa 1961

LSW

 1.  

 

Dialog – miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej, radiowej i telewizyjnej Nr 9 1970 r.

W-wa 1979

Dialog

 1.  

 

Drogi rozwoju Ruchu Ludowego 1895-1949-1964.

W-wa 1964

LSW

 1.  

 

Drogi rozwoju Ruchu Ludowego 1895-1949-1964.

W-wa 1964

LSW

 1.  

 

Dziej szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918 r. T. I.

W-wa 1982

LSW

 1.  

 

Dzieje najnowsze. Rocznik I 1969.

Łódź 1969

PWN

 1.  

 

Galicja w dobie autonomicznej (1850-1914).

Wrocław 1952

Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

 

Galicyjskie wspomnienia szkolne.

Kraków 1955

Wyd. Literackie

 1.  

 

Gdy byliśmy literą P. Wspomnienia.

W-wa 1968

LSW

 1.  

 

Gdy naród do boju…

W-wa 1975

LSW

 1.  

 

Ignacy Solarz i jego Uniwersytet Ludowy 1924-1939. Mat. z seminarium nauk.

W-wa 1965

LSW

 1.  

 

Ignacy Solarz i jego Uniwersytet Ludowy 1924-1939. Mat. z seminarium nauk.

W-wa 1965

LSW

 1.  

 

II Kongres ZSL.

W-wa 1956

LSW

 1.  

 

III Kongres ZSL. Stenogram 27-30 XI 1959.

W-wa 1960

LSW

 1.  

 

Kalendarz Ludowca na 1946 r.

W-wa 1946

Wyd. Wydz. Prasy i Prop. PSL

 1.  

 

Kalendarz rolnika polskiego.

W-wa 1929

Nakł. Centralne Biuro porad Rol.

 1.  

 

Klub parlamentarny PSL „Piast” 1926-1931. Protokoły posiedzeń.

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Klub parlamentarny PSL „Piast” 1926-1931. Protokoły posiedzeń.

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające.

W-wa 1969

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Koło ZSL w działaniu.

W-wa 1968

LSW

 1.  

 

Konspiracja nad Wisłą i Sanem 1939-1944.

W-wa 1976

LSW

 1.  

 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W-wa 1962

 

 1.  

 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwalona 22.07.1952 r.

W-wa 1976

 

 1.  

 

Konstytucja PRL.

W-wa 1973

 

 1.  

 

Książka o Grdzewskim.

Londyn 1971

„ Wiadomości”

 1.  

 

Księgi referendarii koronnej z czasów saskich T II (1735-1763).

W-wa 1970

 

 1.  

 

Kwartalnik historyczny. Rocznik LXXV 1968 nr 3.

W-wa 1968

PWN

 1.  

 

Kwartalnik historyczny. Rocznik lxxvi 1969.

W-wa 1969

PWN

 1.  

 

Kwartalnik historyczny. Rocznik LXXVIII 1971 nr 4

W-wa 1971

PWN

 1.  

 

Kwartalnik historyczny. Rocznik LXXVIII 1971 nr 4.

W-wa 1971

PWN

 1.  

 

Listy Jana Stapińskiego z l. 1895-1928.

Wrocław 1977

Zakł. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

 

Ludzie Fakty Refleksje.

W-wa 1963

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

 

Ludzie Fakty Refleksje.

W-wa 1963

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

 

Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych.

W-wa 1984

LSW

 1.  

 

Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych.

W-wa 1984

LSW

 1.  

 

Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych.

W-wa 1984

LSW

 1.  

 

Małopolskie studia historyczne. Rok IX, zeszyt 3/4 (34, 35) 1966.

Kraków 1966

 

 1.  

 

Materiały i studia do najnowszej historii Polski 1.

W-wa 1963

PWN

 1.  

 

Materiały i studia do najnowszej historii Polski 2.

W-wa 1965

PWN

 1.  

 

Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego T. I 1864-1918.

W-wa 1966

LSW

 1.  

 

Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego T. II 1918-1931.

W-wa 1967

LSW

 1.  

 

Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego T. III 1931-1939.

W-wa 1966

LSW

 1.  

 

Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego T. IV 1939-1945.

W-wa 1966

LSW

 1.  

 

Miesięcznik Literacki Rok III styczeń 1968 N 1/17

 

 

 1.  

 

Morawa.

Cieszyn Czeski 1935

Nakł. M. Nowaka

 1.  

 

Myśli i ludzie. Adam Sikora. Gromady ludu polskiego.

W-wa 1974

Wiedza Powsz.

 1.  

 

Nasze XX lecie. Mat. pomocnicze do wykorzystania w czasie obchodów 20. rocznicy Polski Ludowej.

Kraków 1964

Wydz. Propan. KW PZPR

 1.  

 

Nie wszystko umiera. Szkice biograficzne żołnierzy BCh.

W-wa 1976

LSW

 1.  

 

Nie wszystko umiera. Szkice biograficzne żołnierzy BCh.

W-wa 1976

LSW

 1.  

 

Niektóre problemy ideologiczne ZSL na obecnym etapie rozwoju stosunków socjalistycznych.

W-wa 1974

Wydz. Propan. NK ZSL

 1.  

 

Nowe drogi. Organ teoretyczny i polityczny KC PZPR.

1976

 

 1.  

 

Nowości wydawnicze maj-czerwiec 1973.

W-wa 1973

LSW

 1.  

 

O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego.

Kraków 1964

Wyd. Literackie

 1.  

 

O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego.

Kraków 1964

Wyd. Literackie

 1.  

 

O socjalistyczny rozwój wsi. Dyskusja.

W-wa 1964

Książka i Wiedza

 1.  

 

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

 

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

 

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich.

W-wa 1966

Wyd. Polonia

 1.  

 

Palestra Literacka. Zeszyt 3

W-wa 1985

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 1 1960.

W-wa 1960

Wyd. prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 11 1984.

W-wa 1984

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 12 1984.

Kraków 1984

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 12 1986.

W-wa 1986

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 5-6 1986.

W-wa 1986

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 5-6 1986.

W-wa 1986

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej miesięcznik nr 5-6 1986.

W-wa 1986

Wyd. Prawnicze

 1.  

 

Pamięć boru. Wspomnienia o Jadwidze Dziubińskiej i wybór jej przemówień artykułów, listów.

W-wa 1968

LSW

 1.  

 

Pamiętniki chłopów.

W-wa 1936

Inst. Gos. Społ.

 1.  

 

Pamiętniki urzędników.

W-wa 1976

Czytelnik

 1.  

 

Pieśni partyzanckie Batalionów Chłopskich.

W-wa 1967

LSW

 1.  

 

Pisma ulotne stronnictw ludowych Polsce 1895-1939.

W-wa 1971

LSW

 1.  

 

Plenum XV KC PZPR. Tezy KC.

W-wa 1964

Książka i Wiedza

 1.  

 

Podegrodzie zarys monografii wsi.

Kraków 1937

 

 1.  

 

Pokolenia lipiec wrzesień nr 3 1977.

1977

Młodzież. Ag. Wyd.

 1.  

 

Pokolenia. Kwartalnik komisji historycznej….X-XII 1973 R XI.

W-wa 1973

ISKRY

 1.  

 

Pokolenia. Miesięcznik teoretyczno-polityczny młodzieży nr 6 1981.

1981

 

 1.  

 

Pokolenia. Miesięcznik teoretyczno-polityczny młodzieży nr 6 1981.

1981

Młodzieżowa Ag. Wyd.

 1.  

 

Polska Ludowa. Materiały i studia

T. III.

W-wa 1964

PWN

 1.  

 

Polska Ludowa. Materiały i studia T. I.

W-wa 1962

PWN

 1.  

 

Polska Ludowa. Materiały i studia T. I.

W-wa 1962

PWN

 1.  

 

Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków Antologia.

W-wa 1986

LSW

 1.  

 

Polski Ruch Robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej.

W-wa 1964

Książka i Wiedza

 1.  

 

Polskie instruktarze ekonomiczne z końca XVII i z XVIII w.

Karków 1915

Nakł. Akad. Umiejętności

 1.  

 

Polskie Porozumienie Niepodległościowe.

Londyn 1989

Wyd. Polonia

 1.  

 

Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie.

Karków 1962

Wyd. Literackie

 1.  

 

Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie.

Karków 1962

Wyd. Literackie

 1.  

 

Powstanie II Rzeczypospolitej.

W-wa 1981

LSW

 1.  

 

Prace historyczne Zeszyt 39. Polska Partia Robotnicza na ziemi krakowskiej 1942-1948. Pokłosie sesji.

W-wa 1972

PWN

 1.  

 

Proces Adama Doboszyńskiego.

W-wa 1949

Książka i Wiedza

 1.  

 

Proces sądowy w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego ruchu nielegalnego w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz zachodnich rejonów Białorusi i Ukrainy.

1945

Wyd. Gazety „Wolność”

 1.  

 

Przegląd humanistyczny XVIII nr 7.

W-wa 1974

PWN

 1.  

 

Przewodnik po zasobie Archiwum ZHRL.

W-wa 1975

ZHRL

 1.  

 

Reforma rolna PKWN. Mat. i dok.

W-wa 1959

Pań. Wyd. Roln.

 1.  

 

Rocznik diecezji tarnowskiej na 1972.

Tarnów 1971

Kuria Diec. w Tar.

 1.  

 

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego T.VII Zeszyt 1.

Wrocław 1968

Zak. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

 

Rocznik statystyczny 1954.

W-wa 1959

Nakł. GUS

 1.  

 

Roczniki dziejów Ruchu Ludowego nr 25.

W-wa 1985

Wyd. ZSL

 1.  

 

Roczniki socjologii wsi. Studia i mat.

W-wa 1937

Inst. Socjologii Wsi

 1.  

 

Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu polityków i wojskowych

W-wa 1987

Państ. Inst. Wyd.

 1.  

 

Rok 1923 w Kakowie. Rozprawy…

Kraków 1978

Wyd. Literackie

 1.  

 

Ruch Ludowy a sprawa Niepodległości. Mat. z sesji naukowej

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy a sprawa Niepodległości. Mat. z sesji naukowej.

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy a sprawa Niepodległości. Mat. z sesji naukowej.

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy na Lubelszczyźnie. Mat z sesji

Lublin 1964

Wyd. Lubelskie

 1.  

 

Ruch Ludowy na Mazowszu Kurpiach i Podlasiu. Mat. z sesji……

W-wa 1975

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy na Rzeszowszczyźnie. Mat. z sesji naukowej.

Lublin 1967

Wyd. Lubelskie

 1.  

 

Ruch Ludowy w Polsce. Cz. 2.

Łódź 1946

Spół. Wyd. Prasa Chłopska

 1.  

 

Ruch Ludowy w publikacjach LSW 1945-1980.

W-wa 1982

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy w publikacjach LSW 1945-1980.

W-wa 1982

LSW

 1.  

 

Ruch Ludowy w województwie łódzkim. Sesja popularno-naukowa.

Łódź 1968

Wyd. Łódzkie

 1.  

 

Ruch Ludowy w województwie łódzkim. Sesja popularno-naukowa.

Łódź 1968

Wyd. Łódzkie

 1.  

 

Ruch Ludowy w województwie łódzkim. Sesja popularno-naukowa.

Łódź 1968

Wyd. Łódzkie

 1.  

 

Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumentach konspiracyjnych ruchu ...

1974

Zakł. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

 

Ruch Robotniczy i ludowy w Polsce (1914-1923). Wydanie drugie.

W-wa 1961

Książka i Wiedza

 1.  

 

Ruch Robotniczy i ludowy w Polsce (1914-1923). Wydanie drugie.

W-wa 1961

Książka i Wiedza

 1.  

 

Słownik biograficzny działaczy Ruchu Ludowego.

W-wa 1989

LSW

 1.  

 

Sprawa Brzeska 1930-32.

Katowice 1932

Śląskie Zakł. Graf. i Wyd. Polonia

 1.  

 

Sprawozdanie z działalności LSW za rok 1972.

W-wa 1973

LSW

 1.  

 

Sprawozdanie z działalności LSW za rok 1974.

W-wa 1975

LSW

 1.  

 

Sprawozdanie z działalności LSW za rok 1975.

W-wa 1976

LSW

 1.  

 

Sprawozdanie z działalności LSW za rok 1976.

W-wa 1977

LSW

 1.  

 

Sprawozdanie z działalności LSW za rok 1980.

W-wa 1981

LSW

 1.  

 

Strajk chłopski w 1937 r. T. I.

W-wa 1960

Książka i Wiedza

 1.  

 

Strajk chłopski w 1937 r. T. I.

W-wa 1960

Książka i Wiedza

 1.  

 

Strajk chłopski w 1937 r. T. II.

W-wa 1960

Książka i Wiedza

 1.  

 

Strajk chłopski w 1937 r. T. II.

W-wa 1960

Książka i Wiedza

 1.  

 

Strajk chłopski w Małopolsce w sierpniu 1937 r.

W-wa 1988

LSW

 1.  

 

Stronnictwo Demokratyczne w l. 1937-1965.

W-wa 1967

Wyd. Epoka

 1.  

 

Studia historyczne Rok XII 1969.

Kraków 1969

PWN

 1.  

 

Studia historyczne Rok XIII 1970 z. 1.

Kraków 1970

PWN

 1.  

 

Studia historyczne Rok XIV 1971.

Kraków 1971

 

 1.  

 

Studia historyczne Rok XV 1972 z. 3.

Kraków 1972

 

 1.  

 

Studia historyczne Rok XV 1972 z. 4.

Kraków 1972

 

 1.  

 

Studia historyczne Rok XVII 1974.

Kraków 1974

 

 1.  

 

Studia z dziejów Ruchu Ludowego 1969.

W-wa 1969

LSW

 1.  

 

Studia z dziejów Ruchu Ludowego 1971.

W-wa 1971

LSW

 1.  

 

Teheran-Jałta-Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów wielkich mocarstw. Wydanie II.

W-wa 1972

Książka i Wiedza

 1.  

 

Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945.

Kraków 1966

Wyd. Znak

 1.  

 

Tradycje i współczesność ZSL.

W-wa 1978

LSW

 1.  

 

Twierdzą nam będzie każdy próg. Kobiety ruchu ludowego w walce z hitlerowskim okupantem.

W-wa 1986

LSW

 1.  

 

VI Kongres ZSL 2-4 IV 1973.

W-wa 1973

LSW

 1.  

 

VIII Plenum NK ZSL.

W-wa 1977

LSW

 1.  

 

W 50. rocznicę odzyskania niepodległości. Mat. z seminarium ZMW w Sandomierzu.

W-wa 1970

ISKRY

 1.  

 

W dwudziestolecie Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937-1957.

W-wa 1957

LSW

 1.  

 

W dwudziestolecie Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937-1957.

W-wa 1957

LSW

 1.  

 

W kolportażu i łączności Komendy Głównej Batalionów Chłopskich.

W-wa 1982

LSW

 1.  

 

W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939.

Kraków 1984

Wyd. Znak

 1.  

 

W sztafecie pokoleń .

W-wa 1970

ISKRY

 1.  

 

W walce o sojusz robotniczo –chłopski. Wybór dok. I mat. 1944-1949.

W-wa 1963

LSW

 1.  

 

Wiejskie Uniwersytety Ludowe w Polsce.

W-wa 1939

LSW

 1.  

 

Wielka karta pokoju. Materiały Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W-wa 1975

Książka i Wiedza

 1.  

 

Wieś współczesna marzec 1984 nr 3.

W-wa 1984

NK ZSL

 1.  

 

Wieś współczesna styczeń 1984.

W-wa 1984

NK ZSL

 1.  

 

Więź. Miesięcznik maj 1971.

W-wa 1971

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XIV nr 1.

W-wa 1969

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XV nr 1.

W-wa 1970

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XV nr 2.

W-wa 1971

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XV nr 4.

W-wa 1970

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XV nr 4.

W-wa 1970

 

 1.  

 

Wojskowy przegląd historyczny Rok XVII nr 2.

W-wa 1972

 

 1.  

 

Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”.

W-wa 1983

LSW

 1.  

 

Wspomnienia o Jędrzeju Cierniaku.

W-wa 1982

LSW

 1.  

 

Wspomnienia weteranów Ruchu Ludowego.

W-wa 1968

LSW

 1.  

 

Wytyczne w sprawie zbierania i opracowywania mat. do historii Batalionów Chłopskich.

W-wa 1957

LSW

 1.  

 

XX Rocznica PPR. Przemówienie Wł. Gomułki wygł. 20 stycznia 1962 r.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

 

Z dziejów Ruchu Ludowego na Kielecczyźnie. Mat. z sesji…

W-wa 1970

LSW

 1.  

 

Z dziejów Ruchu Oporu w Polsce południowej. Dynamit. Cz. 2.

Kraków 1967

Wyd. Literackie

 1.  

 

Zarys historii polskiego Ruchu Ludowego T. 1 1864-1918.

W-wa 1963

LSW

 1.  

 

Zarys historii polskiego Ruchu Ludowego T. I 1918-1939.

W-wa 1970

LSW

 1.  

 

Zarys historii polskiego Ruchu Ludowego T. II 1918-1939.

W-wa 1970

LSW

 1.  

 

Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym.

Wrocław 1969

Zakł. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

 

Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Samopomoc 1928-1931.

W-wa 1964

LSW

 1.  

 

ZSL. O programie i zadaniach ZSL

W-wa

LSW

 1.  

 

Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Adamski Izydor

Prawdy i mity o naszej wsi. Przemiany na wsi w Polsce Ludowej.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Ajnenkiel Andrzej

Od „Rządów ludowych” do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926.

W-wa 1964

Wiedza Powszechna

 1.  

Ajnenkiel Andrzej

Od „Rządów ludowych” do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926.

W-wa 1964

Wiedza Powszechna

 1.  

Ajnenkiel Andrzej

Od „Rządów ludowych” do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926.

W-wa 1977

Wiedza Powszechna

 1.  

Ajnenkiel Andrzej

Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926.

W-wa 1978

Wiedza Powszechna

 1.  

Apostoł-Staniszewska J.

Echa okupacyjnych lat.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Arski Stefan

My pierwsza brygada.

W-wa 1963

Czytelnik

 1.  

Arski Stefan

Targowica leży nad Atlantykiem. Pasażerowie martwej wizy.

W-wa 1953

Książka i Wiedza

 1.  

Aztecka Jolanta, Gawroński Jerzy,

Kotnis Jolanta

Wsie chłopskiej chwały.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Banach Kazimierz

Z dziejów Batalionów Chłopskich.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Bartoszewski Władysław

Warszawski pierścień śmierci 1939-1944.

Kraków 1967

Zach. Ag. Prasowa

 1.  

Barycz Henryk

Wśród gawędziarzy pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w. T II.

Kraków 1963

Wyd. Literackie

 1.  

Barycz Henryk

Wśród gawędziarzy pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. T I.

Kraków 1963

Wyd. Literackie

 1.  

Berezowski Maksymilian

Ułani i buchalterzy czyli gwarancje dla Polski.

W-wa 1967

Książka i Wiedza

 1.  

Bielenin Eugeniusz

Szkice z przyszłości.

W-wa 1980

LSW

 1.  

Bińczak Józef

Święto Ludowe 1904-1964.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Bobek Paweł

Wspomnienia i zapiski. Do druku przyg. i biografią poprzedził Fr. Serafin.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Bobrow Mikołaj

Czkołow.

W-wa 1952

Wyd. Min. Obr. Narod.

 1.  

Bocheński Jacek

Zgodnie z prawem.

W-wa 1953

Czytelnik

 1.  

Borkowski Jan

Chłopi polscy w dobie kapitalizmu.

W-wa 1981

PWN

 1.  

Borkowski Jan

Ludowcy w II Rzeczypospolitej cz. 1.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Ludowcy w II Rzeczypospolitej cz. 1.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Ludowcy w II Rzeczypospolitej cz. 2.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Ludowcy w II Rzeczypospolitej cz. 2.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Ludowcy w II Rzeczypospolitej cz. 2.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Borkowski Jan

O Wincenty Witosie. Relacje i wspomnienia.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Borkowski Jan

O Wincenty Witosie. Relacje i wspomnienia.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Borkowski Jan

O Wincentym Witosie.

W-wa 1973

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Od Waryńskiego do Witosa. Ruch Robotniczy a chłopi i ludowcy w Polsce.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-35.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-35.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Stronnictwo Ludowe na kielecczyźnie w latach 1931-1939.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939 (Wici, Znicz, Społem …)

W-wa 1966

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Wyklęci sprawiedliwi.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Borkowski Jan

Wyklęci sprawiedliwi.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Borkowski Jan Gurwicz Antoni

Kółka Rolnicze w II Rzeczypospolitej.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Brodowska Helena

Chłopi o sobie i Polsce.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Brodzki Stanisław

Postacie i cienie. Wydanie II uzupełnione.

W-wa 1966

Książka i Wiedza

 1.  

Bruckner Aleksander

Dzieje kultury polskiej T. I. Od czasów prehistorycznych do r. 1506.

Kraków 1930

Krak. Spółka Wyd.

 1.  

Bruckner Aleksander

Dzieje kultury polskiej T. II. Wiek XVI.

Kraków 1930

Krak. Spółka Wyd.

 1.  

Bruckner Aleksander

Dzieje kultury polskiej T. III. Czasy najnowsze do roku 1831.

Kraków 1931

Krak. Spółka Wyd.

 1.  

Buczek Roman

Stronnictwo Ludowe w latach 1939-45. Organizacja i polityka.

Londyn 1975

Jutro Polski

 1.  

Buczek Roman

Stronnictwo Ludowe w latach 1939-45. Organizacja i polityka.

Londyn 1975

Jutro Polski

 1.  

Buczek Roman

Stronnictwo Ludowe w latach 1939-45. Organizacja i polityka.

Londyn 1975

Jutro Polski

 1.  

Bujak Franciszek

O naprawie ustroju rolnego w Polsce.

W-wa

Gebethner i Spółka

 1.  

Burda Andrzej

Demokracja i praworządność.

Wrocław 1965

Zak. Nar. im. Ossolińskich

 1.  

Burda Andrzej

Lata walki i nadziei.

Kraków

Wyd. Literackie

 1.  

Burda Andrzej

Lata walki i nadziei.

Kraków

Wyd. Literackie

 1.  

Burda Andrzej

Lata walki i nadziei.

Kraków

Wyd. Literackie

 1.  

Burda Andrzej

Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat 1945-1957.

Lublin 1987

Wyd. Lubelskie

 1.  

Burda Andrzej

Rozwój ustroju politycznego Polski Ludowej.

W-wa 1967

PWN

 1.  

Burda Andrzej

Wielka godzina Słowian.

Kraków 1945

 

 1.  

Buszko Józef

Ruch oporu na wsi małopolskiej w dokumentach konspiracyjnych Ruchu Ludowego (1940 – 44).

Wrocław 1973

PAN

 1.  

Buszko Józef

Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na tle ruchu robot. w Zach. Galicji.

Kraków 1961

Wyd. Literackie

 1.  

Bystroń J. St.

Kultura ludowa.

W-wa 1936

Nasza Księgarnia

 1.  

Caban Ireneusz, Mańkowski Zygmunt

Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939-1944 Cz. II Dokumenty.

Lublin 1962

Wyd. Lubelskie

 1.  

Caban Ireneusz, Mańkowski Zygmunt

Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939-1944 Cz. I Zarys monograficzny.

Lublin 1968

Wyd. Lubelskie

 1.  

Cergowska Genowefa

Matki partyzantów

W-wa 1974

LSW

 1.  

Chałasiński Józef

Kultura i Naród.

W-wa 1968

Książka i Wiedza

 1.  

Chałasiński Józef

Młode pokolenie chłopów I.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Chałasiński Józef

Młode pokolenie chłopów II Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce.

W-wa 1938

Spółdz. Wyd. „Pomoc Oświatowa

 1.  

Chałasiński Józef

Młode pokolenie chłopów III Procesy

i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce

W-wa 1938

Spółdz. Wyd. „Pomoc Chłopska”

 1.  

Chałasiński Józef

Młode pokolenie chłopów IV Procesy

i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce.

W-wa 1938

Spółdz. Wyd. „Pomoc Chłopska”

 1.  

Chałasiński Józef

Rewolucja młodości. Studia o awansie młodego pokolenia wsi i integracji …

W-wa 1969

LSW

 1.  

Chałasiński Józef

Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej

W-wa 1970

Wiedza Powszechna

 1.  

Chałasiński Józef

Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej

W-wa 1970

Wiedza Powszechna

 1.  

Chałasiński Józef

Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej.

W-wa 1970

Wiedza Powszechna

 1.  

Chałasiński Józef

Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej.

W-wa 1970

Wiedza Powszechna

 1.  

Chrząszcz Józef

Ks. Piotr Halak. Wspomnienia pośmiertne.

Tarnów 1932

 

 1.  

Chudański Wojciech

Ruch Ludowy w województwie pomorskim 1920-1939.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Chudziński Edward

W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Cierniak Jędrzej

Zaborowska nuta.

W-wa 1956

LSW

 1.  

Czaja Jan

Chłopi i organizacje chłopskie w Europie.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Czapski Józef

Na nieludzkiej ziemi.

Paryż 1962

Inst. Literacki

 1.  

Czubek Edward

Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W-wa 1994

 

 1.  

Czubiński Antoni

Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej.

Poznań 1963

Wyd. Poznańskie

 1.  

Ćwik Zbigniew

Nowe życie naprawy.

Kraków 1954

Woj. Kom. Frontu Narod.

 1.  

Daniszewski Tadeusz

Tradycje KPP są nam bliskie i drogie.

W-wa 1954

Książka i Wiedza

 1.  

Daszkiewicz Andrzej

Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego 1939-1944.

W-wa 1975

Wyd. Obr. Narodowej

 1.  

Daszyński Ignacy

Pamiętniki. Tom I

Kraków 1925

 

 1.  

Daszyński Ignacy

Pamiętniki. Tom I.

Kraków 1926

Drukarnia

Ludowa

 1.  

Dąb-Kocioł Jan

Moje życie, praca, myśli.

W-wa 1967

Książka i Wiedza

 1.  

Dąbrowa-Kostka Stanisław

W okupowanym Krakowie 6 IX 1939 – 18 I 1945 r.

W-wa 1972

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Dąbrowska Maria

Pielgrzymka do Warszawy. Rysunki Tadeusza Kulisiewicza.

W-wa 1969

Czytelnik

 1.  

Dąbrowski Eugeniusz

Szlakiem „Jędrusiów”.

W-wa 1967

Instytut Wyd. PAX

 1.  

Dąbrowski Stanisław

Koncepcje przebudowy Polski w progr. i publicystyce ruchu ludowego 1939-1945.

W-wa 1981

LSW

 1.  

Dąbski Jan

Wojna i ludzie. Wspomnienia z lat 1914-1915, fragmenty.

W-wa 1969

LSW

 1.  

Dobraczyński Jan

Gwałtownicy.

W-wa 1957

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Drobner Bolesław

Bezustanna walka. Wspomnienia 1883-1918.

W-wa 1962

Państwowy Inst. Wydawniczy

 1.  

Drobner Bolesław

Bezustanna walka. Wspomnienia 1883-1918.

W-wa 1962

Państwowy Inst. Wydawniczy

 1.  

Drobner Bolesław

Moje cztery procesy.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Drobner Bolesław

Wspominki …

Kraków 1965

Wyd. Literackie

 1.  

Drobner Bolesław

Wybór prac i artykułów.

W-wa 1980

Książka i Wiedza

 1.  

Drohojowski Jan

Wspomnienia dyplomatyczne.

Kraków 1969

Wyd. Literackie

 1.  

Dubois Stanisław

Artykuły i przemówienia.

W-wa 1968

Książka i Wiedza

 1.  

Dudowa Halina

Godni Polski.

W-wa 1967

Książka i Wiedza

 1.  

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji.

Wrocław 1952

Wyd. Zakł. Nar.

im. Ossolińskich

 1.  

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji.

Wrocław 1952

Wyd. Zakł. Nar.

im. Ossolińskich

 1.  

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji.

W-wa 1956

LSW

 1.  

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Jan Stapiński trybun ludu wiejskiego.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Duraczyński Eug.

Generał Iwanow zaprasza 16. Przywódców podziemnego pań. pol.

W-wa 1986

Wyd. ALFA

 1.  

Duraczyński Eug.

Kontrowersje i konflikty 1939-1941.

W-wa 1979

PWN

 1.  

Duraczyński Eug.

Miedzy Londynem a Warszawą.

W-wa 1986

PWN

 1.  

Duraczyński Eug.

Stosunki w kierownictwie podziemia londyńskiego 1939-1943.

W-wa 1966

PWN

 1.  

Dusza Ludwik

Nadleśnictwo 14. Dziejów konspiracji w Gorlickiem.

W-wa 1981

LSW

 1.  

Dygasiński Adolf

Nowele.

W-wa 1954

Czytelnik

 1.  

Dzyndzel Henryk

O Reymoncie. Wspomnienia.

W-wa 1972

LSW

 1.  

Fajkowski Józef

Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej.

W-wa 1972

LSW

 1.  

Faliszewski Franciszek

Kartki z przeszłości ruchu ludowego w byłym powiecie stopnickim.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Faliszewski Franciszek

Kartki z przeszłości ruchu ludowego w byłym powiecie stopnickim.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Fąfara Eugeniusz

Bataliony Chłopskie w walce o Polskę Ludową.

W-wa 1984

Wydz. Pracy Ideowo-Wych.

 1.  

Fiderkiewicz Alfred

Kraków Warszawa Londyn.

W-wa 1970

Czytelnik

 1.  

Filar Alfons

U podnóża Tatr 1939-1945. Podhale i Sądecczyzna.

W-wa 1985

Wyd. Min. Obr. Narod.

 1.  

Filipiak Teodor

O ewolucji idei demokracji.

W-wa 1967

Książka i Wiedz

 1.  

Filler Witold

Litera Małej Emigracji.

W-wa 1970

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Fołta Władysław

Ruch ludowy w Przeworskim.

W-wa 1975

LSW

 1.  

Fołta Władysław

Ruch ludowy w Przeworskim.

W-wa 1975

LSW

 1.  

Fołta Władysław

Ruch ludowy w Przeworskim.

W-wa 1975

LSW

 1.  

Fołta Władysław

Wspomnienia z walk młodzieży chłopskiej.

W-wa 1959

ISKRY

 1.  

Fołta Władysław

Wspomnienia z walk młodzieży chłopskiej.

W-wa 1959

ISKRY

 1.  

Fołta Władysław

Życie z własnego nadania.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Gałaj Dyzma

Powstanie związku młodzieży wiejskiej RP „Wici”.

1959

LSW

 1.  

Gałecki Włodzimierz

Jeszcze raz przez życie. Wspomnienia.

Kraków 1966

Wyd. Literackie

 1.  

Garlicki Andrzej

Powstanie PSL „Piast” 1913-1914.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Garlicki Andrzej

Powstanie PSL „Piast” 1913-1914.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Garlicki Andrzej

Powstanie PSL „Piast” 1913-1914.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Garlicki Andrzej

Przewrót majowy.

W-wa 1987

Czytelnik

 1.  

Gawroński Jan

Moja misja w Wiedniu 1932-1938.

W-wa 1965

PWN

 1.  

Gawroński Jan

Moja misja w Wiedniu 1932-1938.

W-wa 1965

PWN

 1.  

Gibert Martin, Gott Richard

Dżentelmeni w Monachium.

W-wa 1967

Czytelnik

 1.  

Giza Stanisław

Kalendarz wydarzeń historii Ruchu Ludowego 1895-1965

W-wa 1967

LSW

 1.  

Giza Stanisław

Kalendarz wydarzeń historii Ruchu Ludowego 1895-1965.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Giza Stanisław

Kalendarz wydarzeń historii Ruchu Ludowego 1895-1965.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Giza Stanisław

Kalendarz wydarzeń historii Ruchu Ludowego 1895-1965.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Giza Stanisław

Wydech Czesław

Materiały do bibliografii historii Ruchu Ludowego i zagadnień społecznych wsi 1864-1961.

W-wa 1964

LSW

 1.  

Giza Stanisław

Ruch Ludowy w prasie Polski Ludowej 1944-1967. Zag. Społ.- polityczne.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Gmitruk Janusz

Konspiracyjny Ruch Ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Golka Bartłomiej

Prasa konspiracyjna „Rocha” 1939-1945.

W-wa 1960

LSW

 1.  

Golka Bartłomiej

Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945.

W-wa 1975

LSW

 1.  

Golka Bartłomiej

Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945.

W-wa 1975

LSW

 1.  

Gołąbek Władysław

Bez rozkazu.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Gołąbek Władysław, Młodożeniec St., Sulima Roch

Partyzanckie twierdze. O współdziałaniu ludności wiejskiej z ruchem oporu.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Gomułka Władysław

Ku nowej Polsce. Sprawozdanie polityczne i przemówienia ….

Łódź 1945

Książka

 1.  

Góra Władysław

Tobiasz Julian

Udział Polaków w radzieckim ruchu oporu.

W-wa 1972

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Górski Artur

Ku czemu Polska szła. Wydanie trzecie.

W-wa 1921

Wyd. Arcta

 1.  

Górski Jan

Dylematy i tradycje. Szkice i felietony

Kraków 1969

Wyd. Literackie

 1.  

Grabski Stanisław

Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925).

W-wa 1927

Księgarnia Hoesicka

 1.  

Grabski Stanisław

Ku lepszej Polsce.

W-wa 1938

Tow. Wyd. „Rój”

 1.  

Grad Mieczysław

Pamiętnikarze i działacze. Przemiany wsi i ruchu lud. w świetle pamiętników….

W-wa 1969

LSW

 1.  

Grodziski Stanisław

W Królestwie Galicji i Lodomerii.

Kraków 1976

Wyd. Literackie

 1.  

Grzelak Edward

Z problematyki stosunku państwa do Kościoła.

W-wa 1975

Książka i Wiedza

 1.  

Grzelak Zdzisław

Inteligencja w społeczności wiejskiej.

W-wa 1981

LSW

 1.  

Grzybowski Konstanty

Pięćdziesiąt lat 1918-1968.

Kraków 1977

Wyd. Literackie

 1.  

Grzybowski Konstanty

Rzeczy odległe a bliskie. Rozmyślania o historii Polski.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Grzymała Adam

Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim.

Kraków 1961

Wyd. Literackie

 1.  

Gurwicz Antoni

Franciszek Stelczyk Zycie, poglądy i działalność.

W-wa 1976

Zakład Wydawnictw

 1.  

Gurwicz Antoni

Historia powszechna myśli ekonomicznej do roku 1870.

Lublin 1976

Zakład Graficzny

 1.  

Gurwicz Antoni

Kółka Rolnicze w Galicji. Studium…

W-wa 1967

LSW

 1.  

Gurwicz Antoni

O równa miarkę dla chłopów. Poglądy i dział. pierwszej chłopskiej org. Chłopskiej.

W-wa

LSW

 1.  

Gurwicz Antoni

Program gospodarczy ruchu chłopskiego w okresie drugiej niepodległości Polski.

Lublin 1959

Uniw. Marii Curie-Skłodow.

 1.  

Halaba Ryszard

Stronnictwo Ludowe 1944-1946.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Hampel Józef

SL i antysanacyjne wystąpienia chłopów powiatów ropczyckiego i dębickiego 1931-1939.

Kraków 1977

Wyd. Naukowe

 1.  

Hardt Zdzisław

W wyzwolonym Lublinie.

W-wa 1971

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Hemmerling Zygmunt

Maciej Rataj.

W-wa 1975

ISKRY

 1.  

Hemmerling Zygmunt

Ruch Ludowy w Wielkopolsce 1919-1959.

W-wa 1971

LSW

 1.  

Hirsz Zbigniew Jerzy

Lubelska prasa konspiracyjna 1939-1944.

Lublin 1968

Wyd. Lubelskie

 1.  

Hulewicz Jan

Działalność funduszy kultury narodowej w dziedzinie pomocy dla kraju (1940-1945). [w:] Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, seria A, z. 12.

1968

 

 1.  

Hulewicz Jan

Henryk Rowid (1871-1944).

W-wa 1957

 

 1.  

Hunek Tadeusz

Perspektywy naszego rolnictwa.

W-wa 1969

LSW

 1.  

Ignar Stefan

Droga rozwoju społeczno-gospodarczego wsi polskiej. Referat….

W-wa 1950

LSW

 1.  

Ignar Stefan

Historia szkoły w Łaznowie.

W-wa 1959

LSW

 1.  

Ignar Stefan

Sojusz i samodzielność.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Ignar Stefan

Wybór pism publicystycznych.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Ignar Stefan

Wybór pism publicystycznych.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Ingot Stefan

Udział chłopów w obronie Polski. Zarys historyczny.

Łódź 1946

Spół. Wyd. Prasa Chłopska

 1.  

Ingot Stefan

Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa

W-wa 1986

LSW

 1.  

Iranek-Osmecki Kazimierz

Kto ratuje jedno życie. Polacy i Żydzi 1939-1945.

Londyn 1968

Księgarnia Polska Orbis

 1.  

Jabłoński Henryk

Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1919.

W-wa 1962

Wiedza Powszechna

 1.  

Jachymek Jan

Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939.

Lublin 1975

Wyd. Lubelskie

 1.  

Jarecka Stanisława

Niezależna Partia Chłopska

W-wa 1961

LSW

 1.  

Jarecka Stanisława

O równy start. Szkic z dziejów ZMW RP „Wici” 1928-1948.

W-wa 1971

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Jarecka Stanisława

O równy start. Szkic z dziejów ZMW RP „Wici” 1928-1948.

W-wa 1971

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Jarecka-Klimowska Stanisława

Kielecki Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” 1928-1939.

W-wa 1963

LSW

 1.  

Jarecka-Klimowska Stanisława

Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Walka o oblicze ideowe…

W-wa 1972

PWN

 1.  

Jarosz Mieczysław

Wędrówki po ścieżkach wspomnień.

W-wa 1963

Czytelnik

 1.  

Jarosz Mieczysław

Wędrówki po ścieżkach wspomnień.

W-wa 1963

Czytelnik

 1.  

Jastrzębski Stanisław

Kim jesteśmy? O szlachcie zagrodowej w Małopolsce Wschodniej.

Przemyśl 1939

Wyd. ”Pobudki”

 1.  

Jaworski Wł.

Listy z Sejmu. R.1910.

Kraków 1911

Nakł. Str. Prawicy Nar.

 1.  

Jaworski Wł.

Listy z Sejmu. R.1910.

Kraków 1911

Nakł. Str. Prawicy Nar.

 1.  

Jaźwiec Jan

Pomnik dowódcy. Opowieść o Kazimierzu Jędrzejowskim.

W-wa 1971

LSW

 1.  

Jekiełek Wojciech

Bataliony Chłopskie w Małopolsce i na Śląsku. Kalendarium.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Jezierski Andrzej Petz Barbara

Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975.

W-wa 1980

PWN

 1.  

Jeziorański Jan

Wojna w eterze – wspomnienia.

Londyn 1986

Wyd. Odnowa

 1.  

Jędreszko Czesław

Łacina na co dzień.

W-wa 1973

Nasza Księgarnia

 1.  

Jędruszczak Tadeusz

Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937.

W-wa 1963

PWN

 1.  

Jokai Mór

Poruszymy z posad ziemię.

W-wa 1957

Czytelnik

 1.  

Kaczor Jan

Wspomnienia ludowego starosty.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Kalina Waleryan

Sejm Czteroletni. T. II.

Lwów 1881

Ksiegarnia Seyfortha i Czaj.

 1.  

Kantyka Jan

Gdzieś za Pirenejami.

Katowice 1968

Wyd. Śląsk

 1.  

Kąkol Kazimierz

Pytania i odpowiedzi w związku z marcowymi wydarzeniami.

W-wa 1968

ISKRY

 1.  

Kąkol Kazimierz

Sąd niewiernych.

W-wa 1966

Książka i Wiedza

 1.  

Keckowa Antonina Pałucki Władysław

Księgi referendarii koronnej z drugiej połowy XVIII wieku (1781-1794).

W-wa 1957

Książka i Wiedza

 1.  

Kempner Robert

Trzecia Rzesza w krzyżowym ogniu pytań.

Kraków 1975

Wyd. Literackie

 1.  

Kersten Krystyna

Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948.

Poznań 1990

Kantor Wydawniczy

 1.  

Kijewski Stanisław

Proces Eligiusza Niewiadomskiego a zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej G. Narutowicza.

 

Księgarnia „NUT”

 1.  

Kisiel Roman

Bez munduru my żołnierze 1939-1944.

w-wa 1969

LSW

 1.  

Kisielewski Stefan

Bez cenzury.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Kisielewski Tadeusz

Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych Cz. I.

W-wa 1977

Książka i Wiedz

 1.  

Kisielewski Tadeusz

Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych Cz. II.

W-wa 1979

Książka i Wiedz

 1.  

Kisielewski Tadeusz

Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy ludowych Cz. II.

W-wa 1979

Książka i Wiedz

 1.  

Kisielewski Tadeusz

Ojczyzna, chłopi i ludowcy.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Kisielewski Tadeusz Zakrzewski Andrzej

Chłopi, ruch ludowy, państwo.

W-wa 1980

LSW

 1.  

Kisielewski Tadeusz Zakrzewski Andrzej

Chłopi, ruch ludowy, państwo.

W-wa 1980

LSW

 1.  

Klafkowski Alfons

Umowa Poczdamska z dnia 2.08.1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków...

W-wa 1960

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Kliszko Zenon

Powstanie Warszawskie. Wspomnienia.

W-wa 1968

Książka i Wiedz

 1.  

Kliszko Zenon

Powstanie Warszawskie. Wspomnienia.

W-wa 1968

Książka i Wiedz

 1.  

Kociowa Regina

Irena Kosmowska.

W-wa 1960

LSW

 1.  

Kolberg Oskar

Lud. Jego zwyczaje i sposób życia, mowa, podania, przysłowia…

Kraków 1876

Druk. Uniwer. Jagiellońskiego

 1.  

Kolbusz Franciszek

Polityka rolna lat 1971-1980. Cele osiągnięcia założenia.

W-wa 1978

Krajowa Agen. Wydawnicza

 1.  

Konecka Krystyna

Janek Krasicki.

W-wa 1974

ISKRY

 1.  

Korboński Stefan

Polskie państwo podziemne. Przewodnik po podziemiu z l. 1939-45.

Paryż 1975

Instytut Literacki

 1.  

Korytowska Irena

Opowieść o Irenie Kosmowskiej- działaczce ruchu ludowego.

W-wa 1968

Państ. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Korzycki Antoni

Sprawy i ludzie tamtych lat, fragmenty wspomnień 1924-1945.

W-wa 1971

LSW

 1.  

Korzycki Antoni

Wspomnienia 1924-1933. Fragmenty.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Kot Stanisław

Listy z Rosji do gen. Sikorskiego.

Londyn 1955

Jutro Polski

 1.  

Kowal Józef

W XXX-Lecie ZMW RP „Wici” 1928-1958.

W-wa 1958

LSW

 1.  

Kowalczyk Józef

Za kulisami wydarzeń politycznych z l. 1936-1938 w świetle raportów posła Czechosłowacji w Warszawie ….

W-wa 1976

Książka i Wiedza

 1.  

Kowalczyk Józef

Za kulisami wydarzeń politycznych z l. 1936-1938 w świetle raportów posła Czechosłowacji w Warszawie ….

W-wa 1976

Książka i Wiedza

 1.  

Kowalski Władysław

Podstawy programowe ZSL. Referat wygł. na Kongresie Zjednoczenia Ruchu Ludowego.

W-wa 1950

LSW

 1.  

Kowalski Władysław

Wybór pism publicystycznych.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Kowalski Włodzimierz

Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945.

W-wa 1966

Książka i Wiedza

 1.  

Kowalski Włodzimierz

Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 1939-1945.

W-wa 1967

Książka i Wiedza

 1.  

Kowalski Włodzimierz

Wielka Koalicja 1941-1945 T. II 1944

W-wa 1975

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Kowalski Włodzimierz

Wielka Koalicja 1941-1945.

W-wa 1977

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Kozik Zenobiusz

Jednolity front KPP i PPS w Krakowskiem 1933-1937.

Kraków 1970

Wyd. Literackie

 1.  

Kozik Zenobiusz

Partie i stronnictwa polityczne w Krakowskiem 1945-1947.

Kraków 1975

Wyd. Literackie

 1.  

Kozpalska Walentyna

Władysław Eugeniusz Sikorski.

Wrocław 1988

Zakł. Narod. im. Ossolińskich

 1.  

Koźniewski Kazimierz

Zamknięte koła w podziemnym świecie.

W-wa 1967

ISKRY

 1.  

Koźniewski Kazimierz

Zamknięte Koła. W podziemnym świecie.

W-wa 1967

„ ISKRY”

 1.  

Krakowski Stefan

Kościół a państwo polskie do początków XIV w.

W-wa 1950

Książka i Wiedza

 1.  

Krawczyk Rafał

Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Wielka przemiana.

W-wa 1990

Oficyna Wydawnicza

 1.  

Krichmayer Jerzy

1939 i 1944. Kilka zagadnień polskich.

W-wa 1958

Książka i Wiedz

 1.  

Krichmayer Jerzy

Pamiętniki. Wydanie drugie.

W-wa 1965

Książka i Wiedz.

 1.  

Krzemień Leszek

Szkice polemiczne w związku z dyskusją o Drugiej Rzeczypospolitej i o roli KPP.

W-wa 1974

Książka i Wiedza

 1.  

Krzemiński Leszek

Spór o dziedzictwo ideowe KPP.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

Krzywobłocka Bożena

Chadecja 1918-1937.

W-wa 1974

Książka i Wiedza

 1.  

Kubacki Wacław

Dziennik 1944-1958.

W-wa 1971

Czytelnik

 1.  

Kudasiewicz Józef

Biblia historia nauka. Rozważania i dyskusje biblijne.

Kraków 1987

Wyd. Znak

 1.  

Kukiel Marian

Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu.

Londyn 1970

Inst. Polski

 1.  

Kulwicki Eugeniusz

Koncepcje społeczno-ekonomiczne ruchu ludowego w l. 1918-1931.

W-wa 1971

LSW

 1.  

Kunysz Walenty

Wścibski i wrazicki. Pamiętnik chłopa galicyjskiego.

W-wa 1973

LSW

 1.  

Kurek Jalu

Księga Tatr.

W-wa 1957

ISKRY

 1.  

Kuropieska Józef

Wspomnienia dowódcy kompani.

W-wa 1971

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Kuszyk Władysław

Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919. Mat. Źródłowe.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Kwiatkowski Eugeniusz

Zarys dziejów gospodarczych świata Cz.I Od starożytności do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

W-wa 1947

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Lam Stanisław

Życie wśród wielu.

W-wa 1986

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Landau Zbigniew,

Szczepkowska Bronisława

Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim. Dokumenty.

Katowice 1964

Wyd. ”Śląsk”

 1.  

Lasocki Zygmunt

Polacy w austriackich obozach barakowych dla uchodźców i Inter.

Kraków 1929

 

 1.  

Lasocki Zygmunt

Polskie Stronnictwo Ludowe w czasie wojny światowej.

Katowice 1931

 

 1.  

Lato Stanisław

Stankiewicz Witold

Program Stronnictw Ludowych. Zbiór dokumentów.

W-wa 1969

PWN

 1.  

Lato Stanisław

Ruch Ludowy a Centrolew.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Leczyk Marian

Piłsudski w oczach przeciwników

W-wa 1987

Kraj. Agen. Wyd.

 1.  

Leczyk Marian

Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w l. 1925-1934.

W-wa 1976

PWN

 1.  

Leczykiewicz Sylwester

Konfederacja Tatrzańska.

W-wa 1969

LSW

 1.  

Leczykiewicz Sylwester

Konfederacja Tatrzańska.

W-wa 1969

LSW

 1.  

Lehr-Spławiński T., Piwarski Kazimierz, Wojciechowski Z.

Polska Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa.

Katowice 1947

Wyd. Inst. Śląskiego

 1.  

Leinwand Artur

Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919-1920.

W-wa 1964

PWN

 1.  

Leinwand Artur

Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919-1920.

W-wa 1964

PWN

 1.  

Leński Julian

O front ludowy w Polsce 1934-1937.

W-wa 1956

Książka i Wiedza

 1.  

Lepecki Mieczysław

Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego.

W-wa 1988

PWN

 1.  

Lerski Jerzy

Emisariusz „Już”.

Londyn 1988

Pol. Fund. Kultur.

 1.  

Lichański Stefan

Pisarstwo wsi i ziemi.

W-wa 1986

LSW

 1.  

Lichański Stefan

Pisarstwo wsi i ziemi.

W-wa 1986

LSW

 1.  

Lisik Stanisław

Czerwone opłotki.

W-wa 1971

Książka i Wiedza

 1.  

Lubicz-Pachoński Jan

Wojciech Bartosz Głowacki bohater spod Racławic.

Kraków 1946

Spół. Wyd. Wieś

 1.  

Ludwińska J.S.

Drogi i ludzie.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Łopalewski Tadeusz

Czasy dobre i złe.

W-wa 1966

Czytelnik

 1.  

Łuczak Aleksander,

Szaflik Józef

Druga Rzeczypospolita – wybór dokumentów.

W-wa 1987

LSW

 1.  

Łuczak Aleksander

Społeczeństwo i Państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II RP.

W-wa 1982

LSW

 1.  

Łukaszewicz Stanisław

Byłem sekretarzem Bieruta.

Kraków 1987

Kraj. Agen. Wyd.

 1.  

Machay Ferdynand

Moja droga do Polski.

Kraków 1938

Druk. Przemysłowa

 1.  

Machejek Władysław

Bunt – ale jaki?

Kraków 1971

Wyd. Literackie

 1.  

Machejek Władysław

Bunt – ale jaki?

Kraków 1971

Wyd. Literackie

 1.  

Mackiewicz Stanisław

Europa in Flagranti.

W-wa 1965

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Mackiewicz Stanisław

Herezje i prawdy.

W-wa 1962

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Mackiewicz Stanisław

Polityka Becka.

Paryż 1964

Inst. Literacki

 1.  

Mackiewicz Stanisław

Zielone oczy

W-wa

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Madejczyk Jan

Wspomnienia.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Majka Józef

Katolicka nauka społeczna.

Rzym 1987

Pol. Inst. Kul.

 1.  

Malawski Stanisław

Księgarskie konspiracje.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Malawski Stanisław (red.)

Akademicka młodzież ludowa w II Rzeczypospolitej. Relacje, materiały, dokumenty pod red. Stanisława Malawskiego.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Malinowski Kazimierz

Tajna Armia Polska znak, konfederacja zbrojna. Zarys genezy i działalności.

W-wa 1986

 

 1.  

Maneli Mieczysław

Machiavelli.

W-wa 1968

Wiedza Powszechna

 1.  

Manteuffel Ryszard

Rolnictwo polskie w Reformie.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Manteuffel Ryszard

Wiejskie horyzonty.

W-wa 1977

LSW

 1.  

Manteuffel Ryszard

Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

W-wa 1976

LSW

 1.  

Marat Stanisław, Snopkiewicz Jacek

Zbrodnia – sprawa generała Fieldorfa Nila.

W-wa 1989

Wyd. Alfa

 1.  

Marcinkowski Józef, Fitowa Alina

Ruch ludowy w Małopolsce i na Śląsku 1939-1945

W-wa 1987

LSW

 1.  

Marschak Leopold

Byłem przy tym… Wspomnienia 1914- 1939.

W-wa 1976

Czytelnik

 1.  

Matusowa Barbara

Na partyzancki poszły bój 1939-1945.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Matusowa Barbara

Na partyzancki poszły bój 1939-1945.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Matuszewska Wilhelmina

Chłopski czyn u schyłku II Rzeczypospolitej.

W-wa 1973

LSW

 1.  

Matuszewska Wilhelmina

U źródeł Strajku Chłopskiego 1937 r.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Matuszewska Wilhelmina

U źródeł Strajku Chłopskiego 1937 r.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Matuszewska Wilhelmina

U źródeł Strajku Chłopskiego 1937 r.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Matuszewska Wilhelmina

U źródeł Strajku Chłopskiego.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Micewski Andrzej

Roman Dmowski.

W-wa 1971

Wyd. Verum

 1.  

Micewski Andrzej

W cieniu marszałka Piłsudskiego.

W-wa 1969

Czytelnik

 1.  

Michałek Rudolf

Aby się wyżywić.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Mieszkowski Józef

Wspomnienia dziennikarza socjalisty.

W-wa 1971

Książka i Wiedza

 1.  

Migała Józef

Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych.

W-wa 1984

Wyd. Radia i TV

 1.  

Migała Józef

Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych.

W-wa 1984

Wyd. Radia i TV

 1.  

Mikołajczyk Stanisław

Polska zgwałcona.

Chicago 1981

Wyd. ”Wici”

 1.  

Mikołajczyk Zenon Patryn Emil

Struktura i funkcje partii chłopskiej na przykładzie ZSL.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Mikołajczyk Zenon Patryn Emil

Struktura i funkcje partii chłopskiej na przykładzie ZSL.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Mikulska-Bernaś J. Bernaś Franciszek

Pod Wojdą i Zaborecznem 1942-1943.

W-wa 1972

Wyd. Min. Obr Narodowej

 1.  

Miłkowski Stanisław

Pisma publicystyczne 1930-1939.

W-wa 1988

LSW

 1.  

Miłkowski Stanisław

Pisma publicystyczne 1930-1939.

W-wa 1989

LSW

 1.  

Mioduchowska Maria

Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Mioduchowska Maria

Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej 1912-1928.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Mioduchowska Maria

Materiały do bibliografii historii Ruchu Ludowego w l. 1864-1974

W-wa 1979

LSW

 1.  

Mistral Frederi

Pamiętniki i opowieści. Moje początki.

Kraków 1959

Wyd. Literackie

 1.  

Mleczko Franciszek

Rozeznania wiejskie.

W-wa 1974

LSW

 1.  

Mleczko Franciszek

Wieś rodzinna wzywa. Wspomnienia.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Młynarski Feliks

Wspomnienia.

W-wa 1971

PWN

 1.  

Młynarski Zygmunt

W kręgu sprawy ks. Piotra Ściegiennego.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Młynarski Zygmunt

Z dziejów demokracji polskiej.

Łódź 1946

LSW

 1.  

Moczar Mieczysław

Barwy walki.

W-wa

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Moczulski Leszek

Wojna Polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu październiku 1939.

Poznań 1972

Wyd. Poznańskie

 1.  

Molenda Jan

Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918.

W-wa 1980

Książka i Wiedza

 1.  

Molenda Jan

Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Mościcki Henryk

Tadeusz Kościuszko 1746-1946.

Kraków 1946

 

 1.  

Myśliwski Władysław

A jednak tak było.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Naruszewicz Natalia

Narodziny PRL.

1979

Wydawnictwo Polskie

 1.  

Naszkowski Marian

Lata próby.

W-wa 1965

Książka i Wiedza

 1.  

Naszkowski Marian

Lata próby. Wydanie drugie.

W-wa 1967

Książka i Wiedza

 1.  

Naszkowski Marian

Niespokojne dni. Wspomnienia z lat trzydziestych.

W-wa 1958

Książka i Wiedza

 1.  

Naszkowski Marian

Niespokojne dni. Wspomnienia z lat trzydziestych. Wydanie drugie uzupełnione.

W-wa 1962

Książka i Wiedza

 1.  

Niećko Józef

Na drodze do Polski Ludowej. Wybór pism z lat 1945-1949.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Niećko Józef

Na drodze do Polski Ludowej. Wybór pism z lat 1945-1949.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Niećko Józef

O wewnętrzne życie wsi.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Niećko Józef

W chłopski świat.

W-wa

 

 1.  

Niedziałkowska Zofia

Ostrołęka. Dzieje miasta.

W-wa 1979

Spół. Wyd. Prasa-Książka-Ruch

 1.  

Niemcowa Bożena

Wybór obrazków i opowiadań.

Wrocław 1953

Zakład Nar. im. Ossolińskich

 1.  

Noel Leon

Agresja niemiecka na Polskę

W-wa 1966

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Nowak Jan

Kurier z Warszawy.

Londyn 1978

Odnowa

 1.  

Nowak Jan

Polska z oddali. Wojna w eterze – wspomnienia T. II.

Londyn 1988

Odnowa

 1.  

Nowak Julian

Wspomnienia z ławy rządowej.

Kraków 1938

 

 1.  

Olcha Antoni

Niepokój wiosennej zieleni.

W-wa 1972

Czytelnik

 1.  

Olchowicz Konrad

Ćwierć wieku z „Kurierem Warszawskim” (1914-1939).

Kraków 1974

Wyd. Literackie

 1.  

Olszewski Edward

Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie 1944-1947.

Lublin 1974

Wyd. Lubelskie

 1.  

Olszyński Józef

Walka w Beskidzie i na Pogórzu Sądeckim. Wspomnienia z l. okupacji.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Oracki Tadeusz

Rozmówiłbym kamień. Z dziejów literatury ludowej.

W-wa 1976

LSW

 1.  

Orlewicz Tadeusz

Partie i organizacje chłopskie w Europie kapitalistycznej.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Ozga Michalski Józef

Młodzik.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Ożóg Jan Bolesław

Cienie ziemi. Opowieść.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Paczkowski Andrzej

Prasa polityczna Ruchu Ludowego 1918-1939.

W-wa 1970

PWN

 1.  

Pasierb Bronisław

Ruch ludowy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949.

W-wa 1972

LSW

 1.  

Pasierb Bronisław

Ruch ludowy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949.

W-wa 1972

LSW

 1.  

Pawlina Piotr

Podziemni żołnierze wolności.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Piasecki Bolesław

Patriotyzm Polski.

W-wa 1960

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Piątkowski Wiesław

Myśl agrarystyczna Stanisława Miłkowskiego.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Pietrzak Michał

Rząd Parlamentarny w Polsce w l. 1919-1926.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Pietrzak Michał

Rząd Parlamentarny w Polsce w l. 1919-1926.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Pietrzykowa Aleksandra

Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej – polityka okupanta.

W-wa 1984

PWN

 1.  

Pigoń Stanisław

Drzewiej i wczoraj.

Kraków 1966

Wyd. Literackie

 1.  

Pigoń Stanisław

Na drogach i manowcach kultury ludowej.

Lwów 1938

Spół. Wydaw.

 1.  

Pigoń Stanisław

Władysław Orkan. Twórca i dzieło.

Kraków 1958

Wyd. Literackie

 1.  

Pigoń Stanisław

Wspominki z obozu w Sachsenhausen 1939-1940.

W-wa 1966

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Pigoń Stanisław

Wspominki z obozu w Sachsenhausen 1939-1940.

W-wa 1966

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Pigoń Stanisław

Z Komborni w świat.

Kraków 1947

Spół. Wyd. Wieś

 1.  

Pigoń Stanisław

Z Komborni w świat.

Kraków 1947

Spół. Wyd. Wieś

 1.  

Pigoń Stanisław

Z Komborni w świat.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Pigoń Stanisław

Zarys najnowszej literatury ludowej.

Kraków 1946

Zakł. Nard. im. Ossolińskich

 1.  

Piłsudski Józef

Pisma wybrane.

W-wa 1934

Wyd. Tow. Kultury i Oświaty

 1.  

Piórkowski Jerzy

Warszawska lekcja europejskiej historii.

W-wa 1984

Czytelnik

 1.  

Plautus T. M.

Bracia (Menaechmi). Wydanie drugie zmienione.

Wrocław

Zakł. Nard. im. Ossolińskich

 1.  

Pogranicz Witold

Studia na tematy filozofii dziejów.

Kraków 1946

Czytelnik

 1.  

Poliszewski Mieczysław

Społeczna akcja oświatowo-wychowawcza.

Karków

Nakł. Tow. Szkoły Ludowej

 1.  

Poniatowski Z. Zelwiański Ryszard

Wojnę przeżył co czwarty...

W-wa 1972

ISKRY

 1.  

Poniecki Czesław

Jesienny obrachunek.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Popłowski Stanisław

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej…

W-wa 1975

PWN

 1.  

Porczak Marian

Religia a polityka.

Kraków 1928

Wyd. Prawo Ludu

 1.  

Próchnik Adam

Ignacy Daszyński. Życie. Praca. Walka

W-wa 1946

Spół. Wydaw.

 1.  

Przybysz Kazimierz

Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Przybysz Kazimierz

Konspiracyjny Ruch Ludowy na Mazowszu 1939-1945

W-wa 1977

LSW

 1.  

Putek Józef

Mroki średniowiecza. Obyczaje…

Kraków 1956

Wyd. Literackie

 1.  

Raczyński Edward

Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945.

Londyn 1960

Orbis

 1.  

Rafałowski Aleksander

… I spoza palety. Wspomnienia.

W-wa 1970

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Rasiński Jerzy

W służbie rolnictwa.

W-wa 1986

LSW

 1.  

Rataj Maciej

Pamiętniki.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Rączkowski Józef

Wśród polityków i artystów.

W-wa 1969

LSW

 1.  

Rechowicz Henryk

Aleksander Zawadzki życie i działalność.

Katowice 1969

PWN

 1.  

Rek Tadeusz

Chieno-Piast 1922-1926.

W-wa 1955

LSW

 1.  

Rek Tadeusz

Chieno-Piast 1922-1926.

W-wa 1955

LSW

 1.  

Rek Tadeusz

Ksiądz Eugeniusz Okoń 1881-1949.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Rek Tadeusz

Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego.

W-wa 1956

LSW

 1.  

Rek Tadeusz

Ruch Ludowy w Polsce cz. 1.

Łódź 1946

Spół. Wyd. Prasa Chłopska

 1.  

Rek Tadeusz

Ruch Ludowy w Polsce cz. 1.

Łódź 1946

Spół. Wyd. Prasa Chłopska

 1.  

Rek Tadeusz

Ruch Ludowy w Polsce cz. 2.

Łódź 1946

Spół. Wyd. Prasa Chłopska

 1.  

Richard Julian

Monachium.

W-wa 1960

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Rodak Stefan

Maszerują chłopskie Bataliony.. Z dziejów podziemnego Ruchu Ludowego w obwodzie puławskim.

W-wa 1960

LSW

 1.  

Rodlak Bronisław

Polski Związek Ludowy w rewolucji 1905-1907.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Rodlak Bronisław

Polski Związek Ludowy w rewolucji 1905-1907.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Rudziński Eugeniusz

Działalność polityczna org. młodzieży Tow. Uniwersytetu Robotniczego.

W-wa 1961

ISKRY

 1.  

Ruszczyc Marek

Szlakiem kosynierów.

W-wa 1971

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Rutkowski Jan

Poddaństwo włościan w XVIII w. w Polsce i niektórych innych krajów Europy.

Poznań 1921

Poznań. Tow. Przyj. Nauk

 1.  

Rymar Leon

Kryzys chorobą czy bankructwem ustroju?

Kraków 1933

Ksiegar. Friedleina

 1.  

Ryszka Franciszek

Sprawa Polska i sprawy Polaków. Szkice z lat 1944-1945.

W-wa 1966

Wiedza Powszechna

 1.  

Rzepecki Jan

Wspomnienia i przyczynki historyczne.

W-wa 1956

Czytelnik

 1.  

S.T. (Wincenty Witos)

Morawa.

Cieszyn Czeski 1935

 

 1.  

Sagan Tomasz

Konspiracja w „Natanie”.

W-wa 1972

LSW

 1.  

Sałkowski Jan.

Na odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa w Warszawie - wrzesień 1985.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Serafin Franciszek

Ruch Ludowy w województwie śląsko-dąbrowskim w l. 1945-1949.

Katowice 1970

Wyd. „Śląsk”

 1.  

Seweryn Tadeusz

Izby wiejskie i warsztaty przemysłu ludowego w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Karków 1964

 

 1.  

Siemianowski Feliks

Trudne dni. Dziennik aktywisty PPR.

Poznań 1974

Wyd. Poznańskie

 1.  

Sieradzki Józef

Grzechy Stanisława Mikołajczyka.

Kraków 1946

Biblioteka „Głosu Pracy”

 1.  

Signer Bernard

Od Witosa do Sławka.

Paryż 1962

Inst. Literacki

 1.  

Sikoń Stanisław

Ciernista droga. Wspomnienia.

W-wa 1971

Czytelnik

 1.  

Skarżyński Aleksander

Polityczne przyczyny Powstania Warszawskiego.

W-wa 1965

PWN

 1.  

Skotnicki Jan

Przy sztalugach i przy biurku.

W-wa 1957

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Skuza Wojciech

Kumac. Rzecz o Wojciechu Bartoszu Głowackim

Kraków 1933

Nak. Dom Lud. „Wisła”

 1.  

Skuza Wojciech

Poeta chłopskiego buntu.

W-wa 1973

ISKRY

 1.  

Skuza Wojciech

Wybór utworów.

W-wa 1955

LSW

 1.  

Słomka Jan

Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Smirin M. M.

Reformacja Ludowa Tomasza Munzera i wielka wojna chłopska.

W-wa

Pań. Inst. Wydaw.

 1.  

Sokół Jan

Konspiracja nad Wisłą i Sanem 1939-1944.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Sokół Jan

Konspiracja nad Wisłą i Sanem 1939-1944.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Solarz Zofia

Mój pamiętnik.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Solarzowa Zofia

Mój pamiętnik.

W-wa 1973

LSW

 1.  

Stapiński Jan

Pamiętnik.

W-wa 1959

LSW

 1.  

Stapiński Jan

Pamiętnik.

W-wa 1959

LSW

 1.  

Stęborowski Stanisław

Geneza Centrolewu 1928-1929.

W-wa 1963

Książka i Wiedza

 1.  

Stęborowski Stanisław

Geneza Centrolewu 1928-1929.

W-wa 1963

Książka i Wiedza

 1.  

Stępień Stanisław

Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny.

W-wa 1984

Wyd. ”Prasa ZSL”

 1.  

Stojałowski St.

Wieniec polski. Organ Stronnictwa Chrześcijańsko Ludowego Nr 2.

Wiedeń 1895

 

 1.  

Stojałowski St.

Wieniec polski. Organ Stronnictwa Chrześcijańsko Ludowego Nr 2.

Wiedeń 1895

 

 1.  

Stolarski Błażej

Słuchajcie. Obraz życia i pracy jednej wioski.

W-wa 1925

Nakł. C.Z.K.R

 1.  

Strużek Bolesław

Lenin o kwestii rolnej i chłopskiej. A współczesne problemy wsi polskiej.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Stryczek Jan

Chłopskim piórem.

W-wa 1957

LSW

 1.  

Stuart Mill John

Autobiografia.

W-wa 1946

Spół. Wydaw.

 1.  

Styś Wincenty

Drogi postępu gospodarczego wsi.

Wrocław 1947

Wrocławskie Tow. Naukowe

 1.  

Sulewski Wojciech

Żołnierze trzech strzał.

W-wa 1972

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Suski Augustyn

Utwory zebrane. Poezje, opowiadania.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Suworow Wiktor

Akwarium.

Paryż 1989

Spotkania

 1.  

Syska Henryk

Od „Kmiotka” do „Zarania”. Z historii prasy ludowej.

W-wa 1949

Wyd. Ludowe

 1.  

Syska Henryk

Twarde życie Tomasza Nocznickiego.

W-wa 1959

Książka i Wiedza

 1.  

Szaflik Józef Ryszard

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych.

W-wa 1985

LSW

 1.  

Szaflik Józef Ryszard

O rząd chłopskich dusz.

W-wa 1976

LSW

 1.  

Szaflik Józef Ryszard

Początki konspiracyjnego Ruchu Ludowego. Studium o taktyce politycznej CKRL 1939-1943.

W-wa 1973

LSW

 1.  

Szaflik Józef Ryszard

Z dziejów zjednoczenia lewicy chłopskiej „Samopomoc” 1928-1931.

W-wa 1968

LSW

 1.  

Szczechura Tomasz

Zagadnienia kulturalno-oświatowe i społeczno- gospodarcze wsi w czasopismach Pol. Ruchu ludowego .

W-wa 1969

LSW

 1.  

Szczepański Jan

Rozważania o Rzeczypospolitej.

W-wa 1971

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Szczotka Stanisław

Powstanie chłopskie pod wodzą Kostki Napierskiego.

W-wa 1951

LSW

 1.  

Szczotka Stanisław

Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od XIV wieku do upadku Rzeczypospolitej.

Katowice 1938

Wyd. Inst. Śląskiego

 1.  

Szczotka Stanisław

Udział chłopów w walce z potopem szwedzkim.

Lwów 1939

Spółdz. Wyd. „Wieś”

 1.  

Szczotka Stanisław

Z dziejów chłopów polskich.

W-wa 1951

LSW

 1.  

Szostakowski Stanisław

Historia dla klasy VII.

W-wa 1965

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Szypuła Teodor

Śpiewnik dla szkół ludowych i wydziałowych, cz. Pierwsza.

Kraków 1909

Nakład własny

 1.  

Świętochowski Aleksander

Historia chłopów polskich T. 1.

W-wa 1949

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Tepicht Jerzy, Rychlik Tadeusz

Doświadczenia a perspektywy rolnictwa. Problemy rozwoju PGR.

W-wa 1961

Książka i Wiedza

 1.  

Terej Jerzy Janusz

Refleksje historyczne.

W-wa 1983

Czytelnik

 1.  

Terej Jerzy Janusz

Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji.

W-wa 1971

Książka i Wiedza

 1.  

Terej Jerzy Janusz

Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji. Wydanie II poprawione.

W-wa 1979

Książka i Wiedza

 1.  

Terlecki Olgierd

Najkrótsza historia II wojny światowej.

Kraków 1984

Wyd. Literackie

 1.  

Terlecki Olgierd

Szkice i polemiki.

Kraków 1987

Kraj. Ag. Wyd.

 1.  

Tetter Jan

Jestem chłop historyczny. Sprawa Drzymały.

W-wa 1986

Kraj. Ag. Wyd.

 1.  

Thugutt Stanisław

Autobiografia.

W-wa 1984

LSW

 1.  

Thugutt Stanisław

Wyznania Demokraty.

W-wa 1986

LSW

 1.  

Tobiasz Julian

Na tyłach wroga. Obywatele radzieccy w ruchu oporu na ziemiach polskich 1941-1945.

W-wa 1972

Wyd. Min. Obr. Nar.

 1.  

Togliatti Palmiro

Problemy Międzynarodowego Ruchu Robotniczego.

W-wa 1964

Książka i Wiedza

 1.  

Togliatti Palmiro

Włoska Partia Komunistyczna.

W-wa 1961

Książka i Wiedza

 1.  

Tokarz Wacław

Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 roku.

Kraków 1911

Akademia Umiejętności

 1.  

Tomicki Jan

Norbert Barlicki 1880-1941. Działalność polityczna.

W-wa 1968

PWN

 1.  

Trocki Lew

Historia rewolucji Rosyjskiej. Rewolucja Lutowa.

W-wa 1932

Spół. Wyd. BIBLJON

 1.  

Turek Roman

Moja mama ja i reszta.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Turkowska Bar Irena

Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w do 1960.

W-wa 1963

LSW

 1.  

Turlejska Maria

Rok przed klęską. Wydanie III.

W-wa 1965

Wiedza Powszech.

 1.  

Turos Lucjan

Uniwersytet Ludowy Ignacego Solarza i jego wychowankowie.

W-wa 1970

LSW

 1.  

Tysiak Piotr

Praca w gromadzie.

W-wa 1960

LSW

 1.  

Wańkowicz Melchior

Szkice spod Monte Cassino.

W-wa 1970

Wyd. Omega

 1.  

Warszawski Józef

Studia nad wyznaniowością religijną marszałka J. Piłsudskiego.

Londyn 1978

Wyd. im. R. Dmowskiego

 1.  

Waśniewski Władysław

Walki partyzanckie nad Nidą 1939-1945. Z dziejów walki podziemnej…

W-wa 1969

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Wawrzynowa-Wierciochowa Dionizja

Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861-1945.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Wawrzynowa-Wierciochowa Dionizja

Z dziejów kobiety wiejskiej. Szkice historyczne 1861-1945.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Werblan Andrzej

Szkice i polemiki.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

Werblan Andrzej

Szkice i polemiki.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

Werblan Andrzej

Szkice i polemiki.

W-wa 1970

Książka i Wiedza

 1.  

Wieczorek Tadeusz

Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939.

Wrocław 1968

Pań. Wyd. Szkol. Zawodowego

 1.  

Wieliczko Mieczysław

Jasielskie w latach drugiej wojny światowej.

W-wa 1974

Wyd. Min.Obr. Narodowej

 1.  

Wierciochowa Dionizja

Z dziejów kobiety wiejskiej.

W-wa 1962

LSW

 1.  

Więzikowa Alicja

Stronnictwo Chłopskie 1926-1931.

W-wa 1963

LSW

 1.  

Wilbik-Jagusztynowa W

Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie.

W-wa 1973

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Witos Andrzej

Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej.

W-wa 1979

LSW

 1.  

Witos Wincenty

Dzieła Wybrane. T. I Moje wspomnienia.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Witos Wincenty

Moja Tułaczka

W-wa 1967

LSW

 1.  

Witos Wincenty

Moja Tułaczka.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Witos Wincenty

Moja Tułaczka.

W-wa 1967

LSW

 1.  

Witos Wincenty

Moje wspomnienia T. I.

Paryż 1964

Inst. Literacki

 1.  

Witos Wincenty

Moje wspomnienia T. III.

Paryż 1964

Inst. Literacki

 1.  

Witos Wincenty

Moje wspomnienia T. III.

Paryż 1965

Inst. Literacki

 1.  

Witos Wincenty

Wybór pism i mów.

Lwów 1939

Spół. Wyd. „Wieś”

 1.  

Wojtas Andrzej

Działalność polityczna ludowców w okresie II wojny światowej cz.1

W-wa 1979

LSW

 1.  

Wojtas Andrzej

Kryzys programu i polityki „ROCHA” powstanie SL „Wola Ludu” 1943-1944.

W-wa 1976

LSW

 1.  

Wojtas Andrzej

Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948.

W-wa 1983

LSW

 1.  

Wołczew Wsiewołod

O działalności Obozu Londyńskiego na Lubelszczyźnie

Lublin 1963

Wyd. Lubelskie

 1.  

Wołczew Wsiewołod

O działalności Obozu Londyńskiego na Lubelszczyźnie.

Lublin 1963

Wyd. Lubelskie

 1.  

Wright Milos

Elita władzy.

W-wa 1961

Książka i Wiedza

 1.  

Wrzosek Mieczysław

Polskie Korpusy Wojskowe w Rosji w latach 1917-1918.

W-wa 1969

Książka i Wiedza

 1.  

Wycech Czesław

60 lat Ruchu Ludowego.

W-wa 1957

LSW

 1.  

Wycech Czesław

70 lat Ruchu Ludowego. Referat wygłoszony w Akademii w Rzeszowie 1965 r.

W-wa 1965

LSW

 1.  

Wycech Czesław

Dobre i złe tradycje. Referat wygłoszony na zebraniach ZSL w Gdańsku, Poznaniu Warszawie 1960 r.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Wycech Czesław

Dobre i złe tradycje. Referat wygłoszony na zebraniach ZSL w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie 1960 r.

W-wa 1961

LSW

 1.  

Wycech Czesław

Społeczna gospodarka rolna w polskiej myśli politycznej.

W-wa 1963

LSW

 1.  

Wycech Czesław

Wincenty Witos w świetle własnej twórczości pisarskiej.

W-wa 1966

LSW

 1.  

Wycech Czesław

Wspomnienia 1905-1939.

W-wa 1969

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Wycech Czesław

Wspomnienia 1905-1939.

W-wa 1969

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Wycech Czesław

Z myślą o Polsce Ludowej.

W-wa 1959

LSW

 1.  

Zabiełło Stanisław

O rząd i granice. Walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej.

W-wa 1965

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Zabiełło Stanisław

W kręgu historii.

W-wa 1970

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Zabiełło Stanisław

W kręgu historii.

W-wa 1970

Inst. Wyd. PAX

 1.  

Zakrzewski Andrzej

Wincenty Witos chłopski mąż i polityk stanu.

W-wa 1977

LSW

 1.  

Zakrzewski Andrzej

Wincenty Witos chłopski mąż i polityk stanu.

W-wa 1978

LSW

 1.  

Załęski Zygmunt

Uwagi o spółdzielczości produkcyjnej rolnictwie.

W-wa 1957

LSW

 1.  

Załuski Zbigniew

Finał 1945. Materiały do bilansu.

W-wa 1965

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Załuski Zbigniew

Przepustka do historii.

W-wa 1963

Wyd. Min. Obr. Narodowej

 1.  

Zarach Alfons

Parlez-vous francais. Podręcznik j. francuskiego.

W-wa 1959

Pań. Zakł. Wyd. Szkolnych

 1.  

Zawiejski Jerzy

Romans z Ojczyzną.

W-wa 1964

Czytelnik

 1.  

Zawiejski Jerzy

Walczyli w Chłopskich Batalionach. Z dziejów podziemnego Ruchu Ludowego w obwodzie opatowskim .

W-wa 1964

LSW

 1.  

Zbierski Stanisław:

 

Dokumenty założycielskie i statut instytutu Wincentego Witosa oraz fragmenty z poezji i prozy.

W-wa 1982

LSW

 1.  

Zbierski Stanisław:

 

Dokumenty założycielskie i statut instytutu Wincentego Witosa oraz fragmenty z poezji i prozy.

W-wa 1982

LSW

 1.  

Zdziechowski M.

Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie.

Wilno 1923

Księg. Stow. Naucz. Polskiego

 1.  

Zenczykowski Tadeusz

Polska lubelska 1944.

Paryż 1987

Spotkania

 1.  

Ziaja Leon

PPS a polska polityka zagraniczna 1926-1939.

W-wa 1974

Pań. Wyd. Naukowe

 1.  

Ziejka Franciszek

Moje spotkania z Portugalią.

Kraków 1984

Kraj. Ag. Wyd.

 1.  

Ziejka Franciszek

Złota legenda chłopów polskich.

W-wa 1984

Pań. Inst. Wyd.

 1.  

Ziemba Stanisław

Czasy przełomu. Wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946

Kraków 1970

Wyd. Literackie

 1.  

Ziemny Aleksander

Flirt z Wołominem.

W-wa 1970

Czytelnik

 1.  

Zwiejski Władysław

Walczyli w chłopskich batalionach. Z dziejów podziemnego ruchu ludowego.

W-wa 1964

LSW

 1.  

Zwiejski Władysław

Walczyli w chłopskich batalionach. Z dziejów podziemnego ruchu ludowego.

W-wa 1964

LSW

 1.  

Żarnowski Janusz

November 1918.

W-wa 1984

Interpress Publi.

 1.  

Żarnowski Janusz

Polska Partia Socjalistyczna w l. 1935-1939

W-wa 1965

Książka i Wiedza

 1.  

Żarnowski Janusz

Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1981-1939.

W-wa 1973

PWN

 1.  

Żarnowski Janusz

Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1981-1939.

W-wa 1973

PWN

 1.  

Żółkiewski Stefan

O kulturze Polski Ludowej.

W-wa 1964

PWN

 1.  

Żuławski Zygmunt

Bogactwo, wolność i moralność. Poprawki ekonomiczno-społeczne.

Kraków 1947

Czytelnik

Free business joomla templates