Dane identyfikujące tożsamość funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, którzy zbierali i oceniali informacje na temat działalności Stanisława Mierzwy i jego rodziny

 

Imię i nazwisko

Stopień

Miejsce pracy

Data urodzenia

Imię ojca

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji II Wydziału V WUBP

2.10.1925 r.

Józef

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji I Wydziału III WUBP

31.01.1921 r.

Jan

ustalono

chorąży

Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, kierownik Sekcji II Wydziału III WUdsBP

25.02.1924 r.

Jan

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, referent Sekcji II Wydziału III WUdsBP

25.02.1924 r.

Wincenty

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji I Wydziału V WUBP

7.11.1925 r.

Stanisław

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, kierownik Sekcji II Wydziału III WUdsBP

19.04.1925 r.

Jan

ustalono

podporucznik

Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w  arnowie, st. referent PUdsBP

14.03.1923 r.

Jan

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji III Wydziału III WUBP

17.11.1927 r.

Stanisław

ustalono

podporucznik

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, kierownik Sekcji II Wydziału I WUBP

31.01.1924 r.

Stanisław

ustalono

kapitan

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, z-ca naczelnika Wydziału II WUBP

4.02.1918 r.

Adam

ustalono

chorąży

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, referent Sekcji IV Wydziału III WUBP

20.07.1927 r.

Jan

ustalono

kapitan

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, szef PUBP

2.05.1915 r.

Wawrzyniec

ustalono

kapitan, potem major

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, naczelnik Wydziału III KW MO

23.10.1924 r.

Tomasz

ustalono

major

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, naczelnik Wydziału „B” SB

12.02.1921 r.

Józef

ustalono

podporucznik, potem kapitan

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji II Wydziału V WUBP, potem z-ca naczelnika Wydziału III WUBP

24.03.1924 r.

Walenty

ustalono

sierżant

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, st. referent Sekcji II Wydziału V WUBP

21.04.1928 r.

Adam

ustalono

porucznik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, st. oficer operacyjny Wydziału III KW MO

1.09.1950 r.

Adam

 ustalono

porucznik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, st. oficer operacyjny Wydziału III KW MO

20.05.1923

Stanisław

ustalono

major

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, naczelnik Wydziału II Departamentu III MSW

24.08.1924 r.

Czesław

ustalono

kapitan

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Krakowie, z-ca komendanta KP MO

6.09.1924 r.

Teofil

ustalono

chorąży

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Krakowie, oficer operacyjny KP MO

22.09.1927 r.

Antoni

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, oficer operacyjny KP MO

22.09.1925 r.

Józef

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, oficer operacyjny KP MO

22.09.1925 r.

Józef

ustalono

kapitan

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, z-ca komendanta KP MO

1.08.1925 r.

Tomasz

ustalono

major

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, z-ca naczelnika Wydziału III SB KW MO

25.11.1919 r.

Stanisław

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Krakowie, z-ca komendanta KP MO

29.03.1925 r.

Władysław

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu,    z-ca komendanta KP MO

8.09.1925 r.

Jan

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Myślenicach, z-ca komendanta KP MO

19.11.1927 r.

Stanisław

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, z-ca komendanta KP MO

12.01.1921 r.

Marcin

ustalono

porucznik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, oficer operacyjny Wydziału III KW MO, potem st. oficer operacyjny Wydziału III KW MO

29.09.1927 r.

Michał

ustalono

podporucznik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, oficer operacyjny Wydziału III KW MO

30.01.1959 r.

Józef

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, oficer operacyjny KP MO

1.01.1925 r.

Józef

ustalono

kapitan

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, st. oficer operacyjny Wydziału III KW MO

16.04.1924 r.

Jerzy

ustalono

kapitan

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, st. oficer operacyjny Wydziału III KW MO

29.07.1928 r.

Jan

ustalono

major

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, naczelnik Wydziału „B” KW MO

7.06.1921 r.

Władysław

ustalono

porucznik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Proszowicach,     z-ca komendanta KP MO

20.08.1921 r.

Andrzej

ustalono

podporucznik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, oficer operacyjny Wydziału III KW MO

15.09.1927 r.

Roch

ustalono

podporucznik

Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej w Nowej Hucie, st. oficer operacyjny Wydziału III

16.04.1924 r.

Jerzy

ustalono

podpułkownik

Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, z-ca komendanta KP MO

28.05.1924 r.

Władysław

ustalono

kapitan

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, inspektor Grupy Inspektorów Operacyjnych Wydziału III KW MO

15.07.1926 r.

Stanisław

ustalono

kapitan

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, inspektor Grupy Inspektorów Operacyjnych Wydziału III KW MO

15.06.1931 r.

Jan

ustalono

podpułkownik

Komenda Miejska/Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, naczelnik Wydziału III

2.05.1930 r.

Adam

ustalono

major

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, naczelnik Wydziału V WUBP

10.12.1917 r.

Mieczysław

ustalono

podporucznik

Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej w Krakowie-Nowej Hucie, ST. oficer operacyjny KD MO

29.07.1933 r.

Bronisław

ustalono

podpułkownik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie, naczelnik Wydziału III SB KW MO

23.06.1922 r.

Antoni

ustalono

kapitan

Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Krakowie, st. inspektor Sekcji II Wydziału III KM MO

26.07.1932 r.

Franciszek

ustalono

kapitan

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, z-ca naczelnika Wydziału III KW MO

28.03.1941 r.

Edward

ustalono

podpułkownik

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, naczelnik Wydziału III KW MO

10.12.1917 r.

Mieczysław

Free business joomla templates